Frågor och svar om relining

Vanligtvis är belagda avloppsrör (framför allt gjutjärn) betydligt tystare. Nuförtiden finns det dock ljuddämpade plaströr också. Belagda rör saknar fogar, vilka annars utgör läckagerisker.

För rör med en inre diameter mellan 32 och 160 mm.

3-5 dagar i en normal lägenhet.

Eftersom konstruktioner inte rivs, kan man mycket väl bo kvar, men avloppen får inte användas. Torrtoalett tillhandahålles om så önskas.

Nej. Epoxin innehåller inga avdunstande hälsovådliga lösningsmedel, den har inte heller någon kraftig lukt. För rengöringen av verktygen används rengöringsmedel som inte heller medför hälsorisker.

Rören videofilmas både före och efter behandlingen, och kunden får en kopia. Av alla våtutrymmen görs en fuktindikering, vars resultat finns i de lägenhetsspecifika protokollen.

Ja.

Ja, epoxin är en förmånlig och effektiv fuktspärr. Den har inte porer såsom plaster som innehållit avdunstade lösningsmedel. Med metoden belägger man avloppsrör och golvbrunnar helt utan fogar ända upp till golvytan.

Nej. Endast företag med licens och personer som fått utbildning i metoden får utföra beläggning och använda specialutrustningen.

Enligt försäkringsbolagens statistik beror nästan hälften av alla vattenskador i våtutrymmen på läckande golvbrunnar eller läckage i deras fogar och förhöjningsringar.

Ja. Beläggningen håller både högtrycksspolning och mekanisk rensning på samma sätt som PVC-avloppsrör. Ett belagt rör tål också kemiska avloppsrengöringsmedel. Tack vare den hala ytan stockas rören inte lätt.

Rörbyten inne i konstruktioner är arbetsdryga och dyra. Vår erfarenhet är att nästan inga rör är i så dåligt skicka att de måste bytas ut. Prismässigt och tidsmässigt är beläggning en god lösning.

Läs mer om relining här.

Offert:

Privatperson / företag?

Område

Tjänst

Offert