Stambyte Göteborg

Först och främst: Vi på Relining Göteborg specialiserar oss på relining. Men det är inte alltid det är möjligt att förnya gamla stammar. Ibland krävs ett stambyte. Och då har vi även här möjlighet att hjälpa dig.

När det kommer till våtrum finns det många detaljer för att allt skall fungera, utan någon risk för vatten- eller fuktskador under många år framöver. Därför är stambyte en omfattande process och vi har sammanställt tips och råd till dig som gör det enklare för dig när det är dags att utföra stambyte i din fastighet. Det krävs bra planering, bra materialval, goda tekniska lösningar och fackmannamässigt utförande.

Många yrkesgrupper är inblandade när det är dags för stambyte; byggkonsult, arkitekt, byggentreprenör, målare, plattsättare, elektriker, golvläggare samt VVS-installatör. Därför är det extra viktigt för dig att hitta en leverantör som förser dig med samtliga yrkesgrupper samt samordnar och planerar arbetet så att de kan arbeta så effektivt som möjligt.

Det krävs att man gör en noggrann förundersökning för att få goda kunskaper om både huset och installationer. Det är många faktorer att ta hänsyn till inför ett stambyte med våtrumsrenovering.

Värt att tänka på:
● Livslängden varierar mycket helt beroende på slitage så låt alltid en fackman undersöka avloppsrören för att bedöma livslängden.

● Givetvis är stambyte en kostsam åtgärd, men att strunta i att byta stammar som har kort livslängd kvar är en väldigt oekonomisk lösning.

● Golvbrunnen och dess grenledningar skall alltid bytas vid stambyte, det för att få en tät anslutning mellan tätskikt och brunn.

Fastighetsägaren brukar vanligtvis få titeln ”byggherre” och har ett övergripande ansvar för att hela arbetsprocessen går korrekt till. PBL, Plan – och bygglagen kontrollerar detta på följande sätt:

  1. Göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd där ritningar och beskrivningar kring arbetet och dess omfattning framgår.
  2. Samråd som byggnadsnämnden kallar till efter att bygganmälan är gjord. Där presenterar byggherren hur han planerar att kontrollera och följa upp arbetet, samt förslag till en kontrollplan.
  3. Kontrollplan, upprättas vid samrådet utifrån det som byggherren föreslår. Skall innehålla; vilka kontroller som skall göras, vilka handlingar och intyg som skall lämnas in samt vilka anmälningar som skall göras. Ett tips är att kontrollen styrks av fotografier och anteckningar.
  4. Kvalitetsansvarig utses av byggherren och denna måste ha kompetens och ett särskilt godkännande.
  5. Slutbevis. Kontrollplanen samt intyg och annat som styrker kontrollerna utför ett slutbevis som byggnadsnämnden utfärdar när arbetet är slutfört.

Det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att stambytet sker och de boende i fastigheten har inget ansvar i processen. Däremot blir de boende drabbade eftersom de får begänsad tillgång till badrum och kök under tiden som stambytet sker. Som förening är det vanligt att man låter medlemmarna i föreningen vara med och påverka materialval såsom kakel och klinkers.

När du gör din förfrågan och kommer i kontakt med hantverkare som utför stambyte i Göteborg så kommer de givetvis att hjälpa dig med ytterligare frågor och funderingar du har kring detta. Du behöver naturligtvis inte hålla reda på alla regler själv, men det kan kännas skönt att vara ordentligt påläst innan.

Tillbaka till startsidan

Offert:

Privatperson / företag?

Område

Tjänst

Offert