Miljö och kvalitet

Vi stöder “avgifta byggandet” och använder inga kemikalier som överskrider deras gränsvärden. Vi har ett genomförande som är anpassad för att möta de krav som du som fastighetsägare ställer på ett hantverksföretag som ska utföra arbete inne i lägenheter och kontor. 

Avgifta byggandet är ett samlingsprojekt mellan Fastighetsägarna, SABO, Riksbyggen, HSB, Svenska Kommunförbundet, Statens Fastighetsverk, Villaägarnas Riksförbund, Hyresgästföreningen, Vägverket och som syftar till att minska användandet av hälso- och miljöstörande ämnen inom byggbranchen. 

rojektet har tagit fram en avvecklingslista med tio ämnen som alla har en eller flera skadliga egenskaper för människor. Genom att använda det bästa möjliga alternativet och inte överskrida de uppsatta gränsvärdena så tar vi ett steg mot giftfri miljö som är ett av riksdagens femton nationella mål för att nå det hållbara samhället.

Läs mer om oss på Relining Göteborg

Offert:

Privatperson / företag?

Område

Tjänst

Offert